Domaći i međunarodni projekti


Napredni analitički i numerički metodi za analizu funkcionalnih gradijentnih mikro/nanostruktura, projekat u okviru programa bilateralne naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine (Bilateralni projekat/broj 451-03-478/2018-09/02), 2018-2019

Komparativna analiza habanja grafena na makro i na nano dimenzionom nivou na osnovu eksperimenata i simulacija, projekat u okviru naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske (Bilateralni projekat/broj 451-03-01963/2017-09/13), 2018-2019

Primena triboloških računskih modela i eksperimentalnih ispitivanja u razvoju savremenih nanokompozitnih materijala, projekat u okviru programa naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Mađarske (Bilateralni projekat/broj 451-03-02294/2015-09/9), 2017-2019

Contemporary Manufacturing and Measuring Technologies in Quality Management Systems, CEEPUS III mreža: CIII-PL-0007, 2017-2019

Eksperimentalno određivanje mehanizama habanja na nano i na makro dimenzionom nivou – premošćavanje razlika između dva nivoa, projekat u okviru naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske (Bilateralni projekat/broj 451-03-39/2016/09/11), 2016-2017

Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction, COST akcija MP1303, 2014-2017

Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems – Bridging Reliability, Quality and Tribology, CEEPUS III mreža: CIII-BG-0703, 2012-2019

Razvoj antifrikcionih metal-polimernih mikro\nano kompozitnih prevlaka, projekat u okviru programa naučno-tehničke saradnje između Republike Srbije i Republike Belorusije (Bilateralni projekat/broj 2), 2011-2013

Razvoj triboloških mikro/nano dvokomponentnih i hibridnih samopodmazujućih kompozita, projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, TR-35021, 2011-2017

Istraživanje i optimizacija tehnoloških i funkcionalnih performansi ventilacionog mlina termoelektrane Kostolac B, projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, TR-34028), 2011-2017

Nanoalloys as Advanced Materials: From Structure to Properties and Applications (NANOALLOY), COST akcija MP0903, 2010-2014

Istraživanje mogućnosti optimizacije rada i revitalizacije habajućih delova ventilacionog mlina termoelektrane Drmno – Kostolac, projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, TR-19205, 2009-2011

Razvoj napredne opreme za tribodijagnostiku i MMC na bazi lakih metala, projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, TR-14005, 2008-2011

Istraživanje mogućnosti proizvodnje i korišćenja maziva na bazi biljnih ulja kao alternativnog i ekološkog sredstva za podmazivanje, projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, PTR-2087B, 2005-2006

Razvoj naprednih tribomehaničkih sistema – kompoziti na bazi lakih metala i uređaji za tribodijagnostiku i prečišćavanje ulja, projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, TR-6303B, 2005-2007

Izrada tehnologije reparaturnog navarivanja skretnica i delova železničkog koloseka primenom poluautomatskog uređaja za navarivanje domaće proizvodnje, projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2047, 2004-2005

Automobile Steel Material Parts Substitution With Aluminium (ASMATA), EUREKA projekat, Е!3240, 2004-2005

Razvoj domaćih nekonvencionalnih tribološki naprednih materijala, projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, 2.02.0012B, 2002-2004

Mehanika loma i oštećenja (MLO), projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, 1793, 2002-2005

Istraživanje metoda procene stanja, veka i mogućnosti revitalizacije materijala termoenergetske opreme, projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 1999-2001

Srpska bronza - novi domaći konstrukcioni materijal za industriju i saobraćaj, projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, I.3.1788, 1998-1999

Ispitivanje primene bio-dizel-metilestra kao goriva za autobuse i kamione, sa posebnim osvrtom na ekološke aspekte pri primeni u gradskom saobraćaju, projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, I.5.1056, 1996-1998

Štednja energije kroz tribologiju, projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 11MO1E1, 1996-2000

CIM modeli za upravljanje poslovno-proizvodnim sistemima i njihov transfer ka drugim granama industrije, projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, C03.64.138, 1994-1996