Šta je tribologija?


Tribologija je naučno-tehnička disciplina koja obuhvata istraživanja procesa trenja i habanja, kao i postupaka za smanjenje i optimizaciju ovih karakteristika kod različitih mašinskih sistema. Naziv tribologija izveden je od grčke reči tribos što znači tarenje, trljanje i logos čije je značenje nauka.

 

Tribologija je jedna od nekoliko novih tehničkih disciplina čiji razvoj ima izuzetan uticaj na pouzdanost i vek mašinskih sistema. Tribološka istraživanja i korišćenje već ostvarenih znanja, kako u procesu konstruisanja tako i u proizvodnji i eksploataciji mašina, predstavljaju neophodnost savremene industrije kada se posmatraju njeni današnji zahtevi za ekonomično korišćenje materijala, racionalno trošenje energije, povećanje pouzdanosti mašinskih sistema i smanjenje troškova održavanja.

 

Interdisciplinarni karakter tribologije i prisustvo triboloških procesa kod većine mašinskih sistema uslovljava istraživanja u svim granama industrije, a posebno industriji transportnih sredstava, proizvodnji mašina, crnoj i obojenoj metalurgiji, elektroprivredi, kod kojih se kroz tribološke aktivnosti postižu značajni tehno-ekonomski efekti. Područja u kojima tribologija daje najveći doprinos su oblast materijala, konstruisanje mašinskih elemenata i sistema i održavanje mašina. To su istovremeno oblasti u kojima treba u budućnosti vršiti tribološka istraživanja. Veliki gubici u industriji i transportu usled trenja, a posebno habanja materijala su osnovni pokretači razvoja tribologije u svetu.

tribološko drvo