Novosti


27/04/2017 Izašao je novi broj časopisa Tribological Journal BULTRIB (Vol. VI, 2016). Broj sadrži radove sa 12. međunarodne konferencije o tribologiji – BULTRIB '16, održane od 27. do 29. oktobra 2016. godine u Sofiji (Bugarska) preuzimanje broja.


25/12/2016 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 38, No. 4) sadržaj.


20/11/2016 Izašla je nova knjiga na engleskom jeziku o savremenim tribološkim prevlakama za teške uslove rada: Advanced Tribological Coatings for Heavy-Duty Applications: Case Studies. Autori knjige su: prof. dr Mara Kandeva-Ivanova, prof. dr Aleksandar Vencl i prof. dr Dimitar Karastojanov.

 

O knjizi: The monograph “Advanced Tribological Coatings for Heavy-Duty Applications: Case Studies” reflects the last trend in solving wear problems. It presents a summary of the researches conducted by the authors in the past few years, concerning the tribological coatings designed for different heavy-duty applications under the impact loads and high temperatures and pressures, in abrasive, erosive and corrosive environment. Three different deposition techniques and various coating materials were used and discussed, i.e. electroless plating process for deposition of nickel composite coatings with different nanoparticles (diamond, SiC and BN) addition; gas metal arc welding (GMAW) technique for hardfacing of different ferrous-based coatings; and high velocity oxygen fuel (HVOF) spraying process for deposition of various superalloy coatings. link za preuzimanje knjige.


15/11/2016 Srpsko tribološko društvo zajedno sa Fakultetom inženjerskih nauka u Kragujevcu organizuje 15. međunarodnu konferenciju o tribologiji – SERBIATRIB '17. Konferencija će biti održana od 17. do 19. maja 2017. godine na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu.

 

Više informacija možete da pronađete na zvaničnoj internet strani konferencije: http://www.serbiatrib.fink.rs


10/10/2016 U Burgosu (Španija) je od 05. do 07. oktobra 2016. godine održana Međunarodna konferencija „Innovation towards Technology for Extreme Conditions Industry”.

Učesnici Konferencije

U okviru Konferencije su 06. i 07. oktobra održani sastanak i poster sekcija Kost (COST) akcije CA15102CRM-EXTREME”. Tema ove akcije je mogućnost nalaženja adekvatnih zamena za materijale koji su kritični za EU, a primenjuju se za izradu delova (prevlake, kompoziti i legure) koji rade u otežanim radnim uslovima. Na sastanku su, između ostalog, donete odluke o aktivnostima u okviru akcije, kao što su mesto i vreme održavanja sledeće radionice, letnje škole za studente i pravila po pitanju kratkoročnih poseta istraživača.

Poster sekcija


30/09/2016 U Galacu (Rumunija) je od 22. do 24. septembra 2016. godine održana 13. međunarodna konferencija o tribologiji – ROTRIB’16 (13th International Conference on Tribology – ROTRIB’16).

 

Na navedenoj konferenciji je bilo prisutno oko 110 učesnika iz 9 zemalja (Belgija, Bugarska, Grčka, Moldavija, Rumunija, Slovačka, Srbija, Turska i Francuska), a izloženo je 69 radova. Zbornik radova sa Konferencije je planirano da bude štampan u vidu časopisa: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 174, 2017.

 Učesnici Konferencije


25/09/2016 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 38, No. 3) sadržaj.


25/06/2016 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 38, No. 2) sadržaj.


25/03/2016 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 38, No. 1) sadržaj.


25/12/2015 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 37, No. 4) sadržaj.


04/11/2015 Izašao je novi broj časopisa Tribological Journal BULTRIB (Vol. V, 2015). Broj sadrži radove sa 11. međunarodne konferencije o tribologiji – BULTRIB '15, održane od 11. do 13. septembra 2015. godine u Sozopolu (Bugarska) preuzimanje broja.


25/09/2015 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 37, No. 3) sadržaj.


20/09/2015 U Sozopolu (Bugarska) je od 11. do 13. septembra 2015. održana Međunarodna konferencija o tribologiji „BULTRIB '15“.

 

Konferencija „BULTRIB '15“ je održana zajedno sa međunarodnom naučnom konferencijom „70 years FIT“. Ukupno je bilo prisutno oko 40 učesnika iz 7 zemalja (Belorusija, Bugarska, Rumunija, Nemačka, Turska, Slovačka i Srbija). Prezentovano je oko 30 radova, a Zbornik radova sa Konferencije je planirano da bude štampan u vidu časopisa: Tribological Journal BULTRIB, 5, 2015.

Sozopol

Predavanje na Konferenciji


26/06/2015 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 37, No. 2) sadržaj.


27/03/2015 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 37, No. 1) sadržaj.


25/12/2014 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 36, No. 4) preuzimanje broja.


11/11/2014 U Sinaji (Rumunija) je od 30. oktobra do 1. novembra 2014. godine održana 8. međunarodna konferencija o tribologiji – BALKANTRIB '14 (8th International Conference on Tribology – BALKANTRIB '14).

Otvaranje Konferencije

Predsedavajući jedne od sekcija

Na navedenoj konferenciji je bilo prisutno oko 150 učesnika iz 13 zemalja (Alžir, Bugarska, Grčka, Nemačka, Rumunija, Rusija, Srbija, Turska, UK, Ukrajina, Francuska, Holandija i Češka), a izloženo je preko 120 radova.

U sklopu Konferencije je održan i redovan sastanak Upravnog odbora Balkanske tribološke asocijacije (Balkan Tribological Association). Tom prilikom je Grčka zvanično predala Rumuniji predsedavanje Asocijacijom za naredne tri godine, tj. do 2017. zapisnik sa sastanka.

Svečana večera20/10/2014 Srpsko tribološko društvo zajedno sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje 14. međunarodnu konferenciju o tribologiji – SERBIATRIB '15. Konferencija će biti održana od 13. do 15. maja 2015. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

 

Više informacija možete da pronađete na zvaničnoj internet strani konferencije: http://www.serbiatrib.mfkg.rs/


10/10/2014 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 36, No. 3) preuzimanje broja.


03/10/2014 U Zagrebu (Hrvatska) je od 3. do 5. oktobra 2013. godine, u Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci, održana 11. međunarodna izložba inovacija „ARCA 2013“.

 

Poster „Razvoj domaćih čestičnih hibridnih kompozita A356/SiC + grafit sa krupnim česticama grafita“ autora:

 • Ilija Bobić

 • Biljana Bobić

 • Miroslav Babić

 • Aleksandar Vencl

 • Slobodan Mitrović

je od strane Udruženja inovatora Hrvatske (Udruga inovatora Hrvatske) nagrađen sa srebrnom medaljom.


25/07/2014 Održana je, od 26. do 28. juna 2014. godine, Međunarodna konferencija o materijalima, tribologiji i recikliranju – MATRIB 2014, u Vela Luci na ostrvu Korčuli (Hrvatska).

 

Na navedenom skupu je bilo prisutno oko 60 učesnika iz osam zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Irska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Hrvatska). Svi radovi sa Konferencije su štampani u Zborniku radova. Poslednjeg dana Konferencije organizovan je veoma prijatan izlet na obližnje ostrvo Proizd.


26/06/2014 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 36, No. 2) preuzimanje broja.


16/06/2014 U Tajpeju (Tajvan) je 6. decembra 2013. godine održano Četvrto međunarodno takmičenje inovacija i pronalazaka (2013 IIIC第四屆國際創新發明海報競賽).

 

Na takmičenju su učestvovali predstavnici iz 11 zemalja (Azerbejdžan, Hrvatska, Jermenija, Kirgistan, Malezija, Moldavija, Poljska, Rusija, Srbija, Tajvan i Ukrajina). Proglašenje pobednika je obavljeno 07.12.2013, a uručenje nagrada 16.12.3013. godine.

 

Poster „Development of domestic hybrid composites A356/SiCp/Grp with large graphite particles“ autora:

 • Ilija Bobić

 • Biljana Bobić

 • Miroslav Babić

 • Aleksandar Vencl

 • Slobodan Mitrović

je od strane Kineskog društva za inovacije i pronalazaštvo (Chinese Innovation and Invention Society) nagrađen sa zlatnom medaljom.


09/06/2014 Filip Vučetić je uspešno odbranio svoj master (M.Sc.) rad pod nazivom „Tribološke karakteristike materijala na bazi Zn-25Al legura namenjenih za izradu kliznih komponenti“.

 

Javna odbrana je bila 06.06.2014. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a mi mu želimo sve najbolje u njegovoj daljoj karijeri.


05/06/2014 Poseta laboratoriji za tribologiju koleginica sa Fakulteta za Industrijski inženjering Tehničkog Univerziteta u Sofiji (Bugarska).

 

Poseta je obavljena u okviru CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) mreže CIII-BG-0703: Modern trends in education and research on mechanical systems – bridging reliability, quality and tribology.

Laboratorija za tribologiju


Otvaranje Konferencije

Predstavnici Srbije u MC-u COST akcije MP1303

02/06/2014 U Kan Pikafort (Majorka, Španija) je od 26. do 29. maja 2014. održana Međunarodna konferencija „The First European Workshop on Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction“.

 

Izlaganje radova na Konferenciji

Na navedenom skupu je bilo prisutno oko 60 učesnika iz 22 zemlje (Austrija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Holandija, Indija, Irska, Italija, Izrael, Letonija, Nemačka, Portugal, Rusija, Srbija, Španija, Švajcarska, Švedska, Turska, UK, Ukrajina), a izloženo je oko 70 radova. Konferencija je podržana od strane Kost (COST) akcije MP1303.

 

U okviru Konferencije je održan i sastanak rukovodećeg tela (MC) međunarodne Kost akcije MP1303. Tema ove akcije je dublje razumevanje i mogućnost kontrole osnovnih triboloških procesa (trenja i habanja) na nano i mikro nivou. Na sastanku su, između ostalog, donete odluke o aktivnostima u okviru akcije, kao što su mesto i vreme održavanja sledeće radionice, letnje škole za studente i pravila po pitanju kratkoročnih poseta istraživača.


26/03/2014 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 36, No. 1) preuzimanje broja.


05/01/2014 U Skoplju (Makedonija) je od 15. do 19. oktobra 2013. godine, na Skopskom sajmu, održana 34. međunarodna izložba pronalazaka, tehničkih unapređenja, novih proizvoda i omladinskog stvaralaštva „MAKINOVA 2013“ (34. меѓународна изложба на прoнајдоци, технички унапредувaња, нови производи и младинско творештво “МАКИНОВА 2013”).

 

Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Makedonije (Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија – СПАТУМ) srebrnu medalju uručio je sledećim autorima:

 • Ilija Bobić

 • Biljana Bobić

 • Miroslav Babić

 • Aleksandar Vencl

 • Slobodan Mitrović

iz oblasti pronalazaka i novih tehnologija za:Development of domestic hybrid composites A356/SiCp/Grp with large graphite particles“.


26/12/2013 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 35, No. 4) preuzimanje broja.


Predavači i učesnici Cepus radionice

11/11/2013 U Sofiji (Bugarska) je od 24. do 26. oktobra 2013. održana Međunarodna konferencija „BULTRIB '13“.

 

U okviru Konferencije je prvoga dana održana i radionica prve tribološke Cepus (CEEPUS) mreže (CIII-BG-0703: Modern trends in education and research on mechanical systems – bridging reliability, quality and tribology). Radionica je održana na Univerzitetu za hemijsku tehnologiju i metalurgiju u Sofiji.

 

Ova mreža okuplja 19 evropskih univerziteta iz 10 zemalja, a na sastanku je bilo prisutno 7 predstavnika (University Politehnica of Bucharest, University of Banja Luka, University of Belgrade, University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia, University Ștefan cel Mare of Suceava and Poznan University of Technology). Više informacija o samoj mreži može da se nađe na njenoj internet stranici link.

 

Konferencija „BULTRIB '13“ je održana na Tehničkom Univerzitetu u Sofiji. Ukupno je bilo prisutno oko 60 učesnika iz 11 zemalja (Alžir, Bugarska, Nemačka, Poljska, Republika Srpska, Rumunija, Rusija, Srbija, Švajcarska, Tajvan i Turska). Prezentovano je 46 radova, a Zbornik radova sa Konferencije je planirano da bude štampan u vidu časopisa: Tribological Journal BULTRIB, 4, 2014.

 

Poslednjeg dana Konferencije je organizovan izlet sa posetom izložbe „The Panagyurishte Golden Treasure“ i grada-muzeja Koprivštice.

Predavanja na Konferenciji


23/09/2013 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 35, No. 3) preuzimanje broja.


24/06/2013 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 35, No. 2) preuzimanje broja.


29/05/2013 U Beogradu je od 22. do 29. maja 2013. godine, u Galeriji Doma vazduhoplovstva i PVO, održana 33. međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna „Pronalazaštvo-Beograd 2013“ u organizaciji Saveza pronalazača Beograda.

 

Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda zlatnu medalju sa likom Nikole Tesle uručio je sledećim autorima:

 • Ilija Bobić

 • Biljana Bobić

 • Miroslav Babić

 • Aleksandar Vencl

 • Slobodan Mitrović

iz oblasti novih tehnologija za:Razvoj tehnologije dobijanja domaćih čestičnih hibridnih kompozita A356/SiC + grafit, sa osnovom aluminijumske legure“.


27/05/2013 Obavljena je studentska poseta fabrici Galenika a.d. (sektoru održavanja Fabrike čvrstih farmaceutskih preparata).

 

Poseta je obavljena 23.05.2013. godine u okviru aktivnosti studenta 3. godine Mašinskog fakulteta u Beogradu koji slušaju predmet Tribotehnika.


20/05/2013 U organizaciji Srpskog tribološkog društva i Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu održana je 13. međunarodna konferencija o tribologiji – SERBIATRIB '13 (13th International Conference on Tribology – SERBIATRIB '13).

 

Konferencija je održana u Kragujevcu, na Fakultetu inženjerskih nauka, od 15. do 17. maja 2013. Na skupu je izloženo oko 50 radova, uglavnom domaćih i autora iz susednih zemalja. Radovi su štampani u celini, u okviru Zbornika koji je dostupan na sledećoj internet strani SERBIATRIB – Zbornici radova.

 

Fotografije sa Konferencije su dostupne na sledećoj adresi: http://www.serbiatrib.fink.rs/gallery13.html.

Otvaranje Konferencije

Gosti i organizatori


25/03/2013 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 35, No. 1) preuzimanje broja.


25/12/2012 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 34, No. 4) preuzimanje broja.


22/11/2012 Srpsko tribološko društvo zajedno sa Fakultetom inženjerskih nauka u Kragujevcu organizuje 13. međunarodnu konferenciju o tribologiji – SERBIATRIB '13. Konferencija će biti održana od 15. do 17. maja 2013. godine na Fakultetu inženjerskih nauka (bivši Mašinski fakultet) u Kragujevcu.

 

Više informacija možete da pronađete na zvaničnoj internet strani konferencije: http://www.serbiatrib.fink.rs


31/10/2012 Međunarodni inženjer zavarivanja Bojan Gligorijević, iz Instituta Goša (Beograd), održao je predavanje sa temom „Problemi habanja u postrojenju za pripremu uglja u termoelektrani Kostolac B – Primenjene tehnologije i vrste materijala“ studentima 3. godine Mašinskog fakulteta u Beogradu koji slušaju predmete: Trenje i habanje materijala i Tribologija.

 

Predavanje je održano u okviru popularizacije istraživačko-razvojnog projekta Ministarstva nauke Republike Srbije: TR 34028 „Istraživanje i optimizacija tehnoloških i funkcionalnih performansi ventilacionog mlina termoelektrane Kostolac B“.


25/09/2012 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 34, No. 3) preuzimanje broja.


15/06/2012 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 34, No. 2) preuzimanje broja.


11/06/2012 U Galacu (Rumunija) je od 31. maja do 1. juna 2012. godine održana Međunarodna konferencija 3rd International Conference on Diagnosis and Prediction in Mechanical Engineering Systems – DIPRE ‘12.

 

Na navedenom skupu, koji se održao u Prirodnjačkom muzeju u Galacu, bilo je prisutno oko 60 učesnika iz sedam zemalja (Rumunija, Moldavija, Bugarska, Turska, SAD, Francuska i Srbija). Zbornik sa Konferencije, sa ukupno 57 radova, izdat je u elektronskoj formi i dostupan je na sledećoj internet strani radovi sa Konferencije.

Otvaranje Konferencije

Prilog lokalne TV stanice Antena 1


28/03/2012 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 34, No. 1) preuzimanje broja.


22/12/2011 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 33, No. 4) preuzimanje broja.


19/11/2011 U Sofiji (Bugarska) je od 28. do 29. oktobra 2011. održana Međunarodna konferencija „BULTRIB 2011“.

 

Na otvaranju Konferencije dodeljene su počasne diplome i medalje Interdisciplinarne akademije (Interdisciplinary Civil Academy) iz Sofije, za značajni doprinos u organizovanju, razvoju i uspehu Balkanske tribološke asocijacije i Konferencije Balkantrib i to za:

 • prof. dr Aleksandra Raca (Srbija) i

 • prof. dr Minodoru Ripu (Rumunija).

Konferencija je održana u Međunarodnom konferencijskom centru Tehničkog Univerziteta u Sofiji. Ukupno je bilo prisutno 47 učesnika (40 učesnika iz Bugarske i 7 učesnika iz Rumunije, Srbije i Turske). Prezentovano je 25 radova od ukupno 35 radova koji su bili prijavljeni. Zbornik radova sa Konferencije je štampan u vidu časopisa: Tribological Journal BULTRIB, 2, 2, 2012, a kompletan broj je moguće preuzeti sa sledeće adrese radovi sa Konferencije.

 

Prilikom posete Sofiji i Tehničkom Univerzitetu u Sofiji obavljeno je i potpisivanje Ugovora o saradnji (International Faculty Agreement of Cooperation) između Mašinskog fakulteta u Beogradu i Fakulteta za industrijsku tehnologiju u Sofiji (Faculty of Industrial Technology at the Technical University of Sofia). link.


11/10/2011 U periodu od 2. do 6. oktobra 2011. godine održana je u Solunu (Grčka) 7. međunarodna konferencija o tribologiji – BALKANTRIB '11 (7th International Conference on Tribology – BALKANTRIB '11).

 

Otvaranje Konferencije

Paralelno sa Konferencijom BALKANTRIB '11 održale su se još dve konferencije: „9th International Conference THE-A Coatings“ i „4th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEΝ)“, a mesto održavanja je bilo isto – Makedonija Palas hotel. Na navedenom skupu je bilo prisutno oko 180 učesnika iz 15 zemalja. Svi radovi sa navedenih konferencija su štampani u odgovarajućim zbornicima radova i u elektronskoj formi na pratećim diskovima.

 

U sklopu Konferencije BALKANTRIB '11 održan je i redovan sastanak Upravnog odbora Balkanske tribološke asocijacije (Balkan Tribological Association). Tom prilikom je Bugarska zvanično predala Grčkoj predsedavanje Asocijacijom za naredne tri godine (do 2014.), odnosno za Predsednika Asocijacije je postavljen prof. K.-D. Buzakis (K.-D. Bouzakis), takođe na period od tri godine. Na sastanku je podnet izveštaj o časopisu Asocijacije (Journal of the Balkan Tribological Association), dogovoreno je formiranje internet stranice Asocijacije i raspravljano je o ostalim pitanjima važnim za funkcionisanje Asocijacije.

Pauza između sekcija


15/09/2011 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 33, No. 3) preuzimanje broja.


14/09/2011 U Lionu (Francuska) je od 6. do 9. septembra 2011. godine održana tradicionalna, 38. po redu, Međunarodna konferencija iz tribologije: „38th Leeds-Lyon Symposium on Tribology“.

 

Glavna tema Konferencije je bila: „Energy and Health“, a na samoj Konferenciji je bilo prisutno oko 200 učesnika iz 20 zemalja. Radovi sa Konferencije nisu štampani u formi Zbornika radova, već je samo Zbornik sažetaka (bez ISBN broja) izdat u elektronskoj formi.

 

Učesnici Konferencije


Otvaranje Konferencije

07/07/2011 Održana je, od 29. juna do 1. jula 2011. godine, Međunarodna konferencija o materijalima, tribologiji i recikliranju MATRIB 2011, u Vela Luci na ostrvu Korčuli (Hrvatska).

 

Na navedenom skupu je bilo prisutno oko 50 učesnika iz pet zemalja (Hrvatska, Slovačka, SAD, Irska i Srbija). Svi radovi sa Konferencije su štampani u Zborniku radova. Poslednjeg dana Konferencije organizovan je veoma prijatan izlet na obližnje ostrvo Proizd.

 

Izlet na ostrvo Proizd


27/06/2011 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 33, No. 2) preuzimanje broja.


18/06/2011 Novi članak o recikliranju otpadnih ulja prof. dr Aleksandra Raca: Ekološki i tehnički aspekti recikliranja otpadnih ulja za podmazivanje.

 

„ ... Ulja za podmazivanje, kao i drugi proizvodi koje čovek svakodnevno koristi, imaju svoj vek trajanja. Tokom upotrebe dolazi do promena početnih karakteristika, kontaminacije različitim materijala (vodom, produktima habanja i drugim nečistoćama), tako da posle određenog vremena korišćenja, maziva ne zadovoljavaju zahteve podmazivanja i moraju da se zamene novim. Tako nastaju otpadna ulja koja se nazivanju korišćena ili upotrebljavana otpadna ulja ... “ kompletan članak.


15/06/2011 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 33, No. 1) preuzimanje broja.


10/06/2011 Izašla je nova knjiga prof. dr Branka Ivkovića pod naslovom: Rečnik triboloških termina: rečnik i definicije termina u oblasti tribologije u izdanju Srpskog tribološkog društva.

 

Iz predgovora: „ ... Tekstovi odrednica u ovom Rečniku triboloških termina sačinjeni su korišćenjem savremenih publikacija ove vrste na engleskom i ruskom jeziku, radnih materijala pomenutog izdavačkog projekta i publikacija koje sadrže dodatke sa odrednicama triboloških termina na srpskom jeziku. Većina odrednica u ovom Rečniku triboloških termina sadrži slike i fotografije kao ilustraciju odgovarajućeg termina ... “ link za preuzimanje knjige.


27/05/2011 U Beogradu je od 23. do 27. maja 2011. godine, u Galeriji Centralnog doma Vojske Srbije, održana 31. međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna „Pronalazaštvo-Beograd 2011“ u organizaciji Saveza pronalazača Beograda.

 

Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda bronzanu medalju sa likom Nikole Tesle uručio je sledećim autorima:

 • Biljana Bobić

 • Aleksandar Vencl

 • Miroslav Babić

 • Slobodan Mitrović

 • Ilija Bobić

iz oblasti novih tehnologija za rad:Kompoziti sa dobrom otpornošću na habanje dobijeni infiltracijom čestica silicijum-karbida (SIC) i čestica grafita u osnovu od aluminijumske legure A356“.


Otvaranje Konferencije

23/05/2011 U organizaciji Srpskog tribološkog društva i Mašinskog fakulteta u Kragujevcu održana je 12. međunarodna konferencija o tribologiji – SERBIATRIB '11 (12th International Conference on Tribology – SERBIATRIB '11).

 

Konferencija je održana u Kragujevcu, na Mašinskom fakultetu, od 10. do 13. maja 2011. Na skupu je izloženo oko 50 radova, uglavnom domaćih i autora iz susednih zemalja. Radovi su štampani u celini, u okviru Zbornika koji je dostupan na sledećoj internet strani SERBIATRIB – Zbornici radova.

 

Poslednjeg dana Konferencije održan je i stručni skup, u formi okruglog stola, pod nazivom: „Otpadna ulja za podmazivanje – problem ili prilika“, sa sledećim temama: 1. zakonska regulativa u Srbiji, finansijski tokovi i projekti vezani za otpadna ulja, 2. sakupljanje i postupanje sa otpadnim uljima – problem ili prilika i 3. postupci recikliranja otpadnih ulja – moguća tehnička rešenja.


10/05/2011 Profesor Barat Bušan (Bharat Bhushan) sa Mašinskog fakulteta Univerziteta države Ohajo (The Ohio State University), direktor Laboratorije za bio- i nanotehnologije i bioniku (Nanoprobe Laboratory for Bio- & Nanotechnology and Biomimetics) održao je predavanje: Nanotribology, Nanomechanics and Materials Characterization Studies and Applications to Bio/nanotechnology and Biomimetics na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Predavanje je bilo otvoreno za sve zainteresovane.

 

Prezentacija sa predavanja: PDF format (13 MB) ili PPT format (37 MB).

Prof. Bušan na Mašinskom fakultetu

Zainteresovana publika


15/12/2010 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 32, No. 4) preuzimanje broja.


15/09/2010 Izašao je novi broj časopisa Tribology in Industry (Vol. 32, No. 3) preuzimanje broja.


13/07/2010 U periodu od 7. do 9. jula 2010. godine održan je u Krakovu (Poljska) Osmi međunarodni simpozijum iz tribologije – INSYCONT ‘10 (8th International Symposium INSYCONT ‘10).

 

Otvaranje Simpozijuma

Ulaz u konferencijsku zgradu

Glavna tema Simpozijuma je bila: „Energy and Environmental Aspects of Tribology“, a na samom Simpozijumu je bilo prisutno oko 50 učesnika iz devet zemalja (Poljska, Rusija, Ukrajina, Belorusija, Nemačka, Meksiko, Rumunija, Bugarska i Srbija).

 

Svi radovi sa Simpozijuma su štampani u Zborniku radova i u dva časopisa: Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance (44, 3, 2009; 44, 4, 2009 i 45, 1, 2010) i Tribologia (41, 3, 2010). Poslednjeg dana Simpozijuma učesnici su samoorganizovali izlet u poznati rudnik soli Vjelička (Wieliczka) u blizini Krakova.

Izlet u rudnik soli Vjelička


20/06/2010 Srpsko tribološko društvo zajedno sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu organizuje 12. međunarodnu konferenciju o tribologiji – SERBIATRIB '11. Konferencija će biti održana od 11. do 13. maja 2011. godine na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu.

 

Više informacija možete da pronađete na zvaničnoj internet strani konferencije: http://www.serbiatrib.mfkg.rs/


11/11/2009 Poseta studenata iz Novog Sada i Kikinde Laboratoriji za tribologiju.

Laboratorija za tribologiju predavanja

Laboratorija za tribologiju lab. vežbe


17/10/2009 Profesor Nikolaj K. Miškin (Николай К. Мышкин) sa Instituta za ispitivanje metalnih i polimernih materijala pri Beloruskoj akademiji nauka (Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси) održao je predavanje: Napredak i izazovi u tribologiji (Advances and Challenges in Tribology) na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Predavanje je bilo otvoreno za sve zainteresovane.

 

Prezentacija sa predavanja: PDF format (4 MB) ili PPT format (15 MB).

Prof. Miškin na Mašinskom fakultetu

Zainteresovana publika


20/09/2009 Učešće tribologa iz Beograda na IV svetskom tribološkom kongresu (World Tribology Congress 2009), održanom od 6. do 11. septembra 2009. godine u Kjotu, Japan. Na Kongresu je bilo prisutno oko 1200 učesnika iz skoro 50 zemalja (link sa spiskom zemalja učesnica), a učesnicima se između ostalih na otvaranju Kongresa obratio i prestolonaslednik Japana Princ Akišino. U sklopu Kongresa održana je i tehnička izložba sa skoro 70 izlagača (kompanija).

 

Na sastanku Internacionalnog tribološkog saveta, koji je održan u okviru Kongresa, je između ostalog odlučeno da će sledeći, peti po redu, Svetski tribološki kongres biti održan u Torinu (Italija) u septembru 2013. godine. Na sastanku je takođe podržano udruživanje i zajedničke aktivnosti nacionalnih triboloških društava, a kao primere koje treba slediti navedene su Konferencije kao što su „Balkantrib“, „Nortrib“, „Baltrib“ i sl.

Koktel dobrodošlice

Otvaranje Kongresa

Izlet u Zlatni paviljon


12/06/2009 U organizaciji Srpskog tribološkog društva i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održana je 11. međunarodna konferencija o tribologiji – SERBIATRIB '09.

 

Otvaranje Konferencije

Okrugli sto: Otpadna ulja u Republici Srbiji

Konferencija je održana u Beogradu, na Mašinskom fakultetu, od 13. do 15. maja 2009. godine. U Zborniku je štampano ukupno 69 radova autora iz 19 zemalja. Približno 38 radova je napisano od strane stranih autora, a približno 31 rad je napisan od strane domaćih autora. Većina radova je napisana na engleskom jeziku (53), a ostatak je na srpskom jeziku (16). Radovi su štampani u celini i dostupni su na sledećoj internet strani SERBIATRIB – Zbornici radova.

 

Izabrani radovi iz Zbornika su posebno recenzirani i štampani u dva domaća časopisa koji se objavljuju na engleskom jeziku: FME Transactions (37, 2, 2009), časopis Mašinskog fakulteta u Beogradu i Tribology in Industry (31, 1-2, 2009), časopis Srpskog tribološkog društva. Pored Zbornika štampana je i promovisana tokom Konferencije i publikacija: „Srpsko tribološko društvo: istorijat i program razvoja“. Ova publikacija daje kratak istorijat Srpskog tribološkog društva, pregled aktivnosti kojima se Društvo bavilo tokom 17 godina postojanja, kao i buduće izazove i zadatke koji predstoje Društvu.

 

Na Konferenciji je bilo prisutno 74 učesnika. Iz inostranstva je bilo 35 učesnika, a iz Srbije je bilo 39 učesnika. Učesnici su bili iz ukupno 11 zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Italija, Nemačka, Rumunija, SAD, Srbija, Turska, Hrvatska i Švajcarska). Ukupno 44 rada je izloženo na Konferenciji u okviru plenarnih predavanja i 6 tematskih sekcija.

 

Trećeg dana Konferencije održan je stručni skup, u formi okruglog stola, pod nazivom: „Otpadna ulja u Republici Srbiji – stanje i perspektive“, a u zajedničkoj organizaciji Srpskog tribološkog društva, Privredne komore Srbije i Asocijacije za naftu i gas Srbije. Teme sa skupa su bile: 1. pregled zakonskih rešenja u Republici Srbiji, 2. upravljanje otpadnim uljima – postojeće stanje, 3. upravljanje otpadnim uljima – perspektive i 4. upravljanje otpadnim uljima – definicija, identifikacija i klasifikacija izveštaj sa okruglog stola.

 

Ostale fotografije sa Konferencije se mogu videti i preuzeti sa sledećeg linka (fotografije).

Poseta Muzeju Nikole Tesle

Svečana večera na brodu


22/11/2008 Učešće tribologa iz Beograda na ÖTG simpozijumu održanom 20.11.2008. god. u Viner Nojštatu, Austrija.

 

Simpozijum je bio organizovan od strane Austrijskog tribološkog društva (ÖTG) sa glavnom temom: „Innovation in materials and lubrications for advanced eco-oriented tribosystems“. Simpozijumu je prisustvovalo više od 110 učesnika iz osam zemalja (Austrija, Nemačka, Velika Britanija, Španija, Lihtenštajn, Litvanija, Slovenija i Srbija). Izloženo je 30 naučnih i stručnih radova.

Pauza tokom Simpozijuma

Prijem kod gradonačelnika Viner Nojštata


11/11/2008 U organizaciji švajcarska firme CSM Instruments i Mašinskog fakulteta u Beogradu održan je, na Mašinskom fakultetu, jednodnevni seminar „Advanced Mechanical Surface Testing program seminara.

 

Na seminaru je pored predavanja održana i demonstracija dva uređaja:

1. Table Top Nanoindentation Tester“ i

2. Revetest Scratch Tester Xpress“.


20/10/2008 Srpsko tribološko društvo zajedno sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuju 11. međunarodnu konferenciju o tribologiji – SERBIATRIB '09. Konferencija će biti održana od 13. do 15. maja 2009 godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

 

Više informacija možete da pronađete na zvaničnoj internet strani konferencije: http://www.serbiatribo.org.rs/serbiatrib2009


16/06/2008 Učešće srpskih tribologa na Šestoj međunarodnoj konferenciji o tribologiji – BALKANTRIB '08 (6th International Conference on Tribology – BALKANTRIB '08), održanoj od 12. do 14. juna 2008 u Sozopolu, Bugarska.

 

Konferenciji je prisustvovalo oko 80 učesnika iz većeg broja evropskih zemalja sa naglaskom na učesnike iz zemalja Balkana. Radovi su štampani u vidu izvoda, u okviru zbornika.

Uvodna predavanja na Konferenciji

Grupa učesnika i tribološke tapiserije


22/06/2007 U organizaciji Srpskog tribološkog društva i Mašinskog fakulteta u Kragujevcu održana je 10. međunarodna konferencija o tribologiji – SERBIATRIB '07 (10th International Conference on Tribology – SERBIATRIB '07).

 

Konferencija je održana u Kragujevcu, na Mašinskom fakultetu, od 19. do 21. juna 2007. Na skupu je izloženo oko 50 radova, uglavnom domaćih i autora iz susednih zemalja. Radovi su štampani u celini, u okviru Zbornika koji je dostupan na sledećoj internet strani SERBIATRIB – Zbornici radova.


20/06/2007 U prodaji (skriptarnica MFBG) je nova knjiga pod naslovom: Maziva i podmazivanje mašina. Autor knjige je: Aleksandar A. Rac, red. prof. na Mašinskom fakultetu u Beogradu više informacija i sadržaj.


29/11/2006 U prostorijama Laboratorije za pogonske materijale, tribologiju i sagorevanje je održan Svečani koktel povodom odlaska u penziju našeg dragog profesora dr Aleksandra Raca.


20/11/2006 Treća godišnja konferencija Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK), 23.11.2006. god u svečanoj sali Instituta za ispitivanje materijala (IMS) Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43 poziv, link.


17/11/2006 Poseta studenata sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada laboratoriji za tribologiju.


15/11/2006 U drugoj polovini juna 2007. godine biće održana 10. međunarodna konferencija o tribologiji – SERBIATRIB '07 sa osnovnom temom: Tribologija i održivi razvoj opširnije.


02/12/2005 Poseta studenata sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada laboratoriji za tribologiju.


08/11/2005 Dvodnevni seminar: Izbor savremenih materijala za izradu kliznih ležišta, zupčanika i remenica, 22. i 23.12.2005. god. u Privrednoj komori Srbije poziv.